Ο τελευταίος «κατρανάς»

Ο τελευταίος «κατρανάς» μιλάει για το επάγγελμα που έσβησε. Είναι ένα παχύρευστο, ελαιώδες μαύρο υγρό, με πολύ έντονη χαρακτηριστική μυρωδιά, το οποίο παράγεται από την

Read More

Share

Ο Κυρατζής (Αγωγιάτης)

Όσοι έχετε ταξιδέψει στα βουνά της Πίνδου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα έχετε παρατηρήσει στις άκρες των ασφάλτινων δρόμων αλλά και των βατών χωματόδρομων, ,

Read More

Share