Γράμμουστα

Από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του Βλαχόφωνου Ελληνισμού, με 1100 σπίτια ως την εισβολή των Ιταλών και τον εμφύλιο πόλεμο.

Share