Ο τελευταίος «κατρανάς»

Ο τελευταίος «κατρανάς» μιλάει για το επάγγελμα που έσβησε. Είναι ένα παχύρευστο, ελαιώδες μαύρο υγρό, με πολύ έντονη χαρακτηριστική μυρωδιά, το οποίο παράγεται από την

Read More

Share