Βοβούσα

Η εικόνα του χωριού που κόβει στα δύο ο Αώος είναι κάτι που αν το δείτε, θα το θυμάστε για πολύ καιρό.

Βωβούσα 1937 … (Μπαϊεάσα στα βλάχικα).
Βλάχικο τραπέζι στην αυλή του σπιτιού του Πέτρου Καζάνα στις 26 Ιουλίου κατα το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, με Βωβουσιώτες αλλά και Σαρακατσαναίους τσελιγγάδες …

[συλλογή Β.Ι.Χ]
Share