Το παλιό παιχνίδι – Bεζύρης ή “Βιζύρλου” στα Bλάχικα

Ποιός θυμάται το παλιό παιχνίδι που παίζονταν τότε που δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά παιχνίδια ? Τότε τόσο το παίξιμο όσο και η δημιουργία των παιχνιδιών απαιτούσαν

Read More

Share