Ταχυδρομικές υπηρεσίες στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο

Ο Αλή Πασάς φρόντισε να οργανώσει με εξαιρετική προσοχή την Ταχυδρομική Υπηρεσία προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Χάρη στην υπηρεσία αυτή, ο Αλή Πασάς

Read More

Share