Η ανοιξιάτικη πορεία των Βλάχων

της Κατερίνας Τσιάνα                       Βίνιι ίαρνα σι κου πλόιλι                        Φουγκ’ ου  Αρμ’νι λι …… Φουγκ΄ου κου όι λι                        Φουγκ’ου ντιπάρτε …… Τρας 

Read More

Share