Δημήτριος (Τάκης) Κωτίκας 1860-1938

Ως τυροκόμος υψηλής ποιότητας, έγινε προμηθευτής της Βασιλικής Αυλής. Γεννήθηκε στην Πολυθέα το 1860 και αποβίωσε τον Αυγούστου 1938.Η ακαδημαϊκή του μόρφωση ήταν αυτή του

Read More

Share