Κατολίσθηση στην Μουτσιάρα Αθαμανίας-Ασπροποτάμου

Η ορμή των νερών του Μουτσιαρίτικου ρέματος (παραπόταμου του Αχελώου) παρέσυρε μεγάλο μέρος του παρόχθιου δρόμου που οδηγεί από την γέφυρα Αλεξίου στο χωριό Αθαμανία-Ασπροποτάμου

Read More

Share