Τα βλάχικα χωριά της Πίνδου – Δημήτρη Λιθοξόου

Πηγές -Βιβλιογραφία Αυστριακός Χάρτης 1914: Janina, 1:200.000, Offiz. R. Dokaupil, 1914. Χάρτης Χρυσοχόου 1909: Χάρτης των ανά τα όρη της ελληνικής χερσονήσου εγκαταστάσεων των Βλάχων.

Read More

Share