Αβδέλλα 1825-1914 Ονόματα-Επαγγέλματα

ΑΒΔΕΛΛΑ: 1825-1914. Τον προηγούμενο αιώνα αριθμούσε 2.100 κατοίκους εκ των οποίων ψήφιζαν οι 1500. Δείτε και τα επαγγέλματα στην «Αετοφωλιά της Πίνδου» Η πολυτραγουδισμένη Κοινότητα

Read More

Share