Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων του Νομού Γρεβενών, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε(5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

Read More

Share