Όχι στα Αιολικά Πάρκα στην Αβδέλλα

Σύσσωμα Κοινοτική αρχή και πολίτες αντιδρούν σε κάθε είδους τοποθέτησης ανεμογεννητριών σε μέρος της Κοινότητας Αβδέλλας. γράφει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αβδέλλας Δερπάνης Γ. Δημήτριος

Read More

Share